Artikkeli

Millaisia vaikutuksia loot boxeihin ehdotetuilla säädöksillä Suomessa voi mahdollisesti olla

Kuten lukijanamme varmasti tiedätkin, on loot boxeja sisällytetty erilaisiin peleihin jo useiden vuosien ajan. Nämä ovat siis eräänlaisia yllätyslaatikoita, joista pelaajan on mahdollista voittaa itselleen etuja, kuten esineitä, jotka ovat avuksi pelaamisessa. Vaikka satunnaiset palkinnot pelien edetessä ovatkin osa koko pelaamisen luonnetta, voidaan perustellusti kysyä, onko nämä oikealla rahalla ostettavat loot boxit enää sitä. Tässä voidaan nähdä siirryttäneen jo tavanomaisen rahapelaamisen vesille.

Kuten monissa muissakin maissa, myös meillä rahapelit määritellään suoraan rahan arvon tai puhtaasti rahan perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pelaamisesta, joka katsotaan nimenomaan rahapelaamiseksi, on voitoista saadut palkinnot oltava sellaisia, joilla on jotakin rahallista arvoa.

Suomessa Poliisihallitus on linjannut, että lootboxit eivät varsinaisesti itsessään ole lainvastaisia. Nyt esimerkiksi Perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen on kritisoinut loot boxeja ja tehnyt tästä myös lakialoitteen. Lakiehdotuksen mukaan loot boxit voitaisiin jatkossa nekin luokitella suoraan rahapeleiksi.

Ennen tätä lakiehdotusta Suomi ei ole yrittänyt säännellä loot boxeja käytännössä siis mitenkään. Uusi lakiehdotus ei muuten edes rajoitu pelkästään selkeisiin loot box -palkintoihin, vaan sen sijaan se kattaa itse asiassa jokaisen virtuaalipalkinnon. Näin se on ottanut huomioon ilmiön laajemminkin, mikä on varmasti jokaisen osapuolen kannalta pelkästään hyvä asia.

Mitä tämä lakiehdotus voi sitten merkitä, kun tarkastellaan Suomen peliteollisuutta?

Tynkkysen lakiehdotuksen taustalla on ajatus siitä, että arpajaislakia voidaan muuttaa koskemaan myös virtuaalisesti hyödynnettäviä voittoja. Näillä tarkoitetaan siis nimenomaan niitä palkintoja, joita loot boxeista on saatavilla peleihin. Näin peleissä ostettavien esineiden ja skinien sekä muiden ominaisuuksien ja toimintojen virtuaalinen arvo katsottaisiin samanlaiseksi kuin oikean käteisen rahallinen arvo.

Se, miten muutosta laissa voitaisiin soveltaa, ei ole tässä vaiheessa täysin selvää. Koska virtuaalisesti hyödyttävä palkinto tai voitto ei ole mitenkään yksiselitteinen edes suomen kielessä terminä, on sen tulkintakin varmasti jatkossa vaikeaa. Se, miten tulkinta päätetään tehdä, tulee ratkaisemaan loot boxien ja rahapelaamisen tulevaisuutta Suomessa jatkossa merkittävästi.

Jos lakiesitys menee Suomessa läpi, voidaan loot boxit jatkossa lukea osaksi muita uhkapelejä. Tämä voit tuntua hullulta, koska palkintoja ei peleistä edelleenkään ole mahdollista vaihtaa tai myydä, eikä niitä ainakaan tällä hetkellä voida myöskään siirtää eri käyttäjätilien välillä. Niitä on mahdollista, ainakin toistaiseksi, käyttää siis tosiaan ainoastaan peleissä, joka tarkoittaa sitä, että mitään ulkoista arvoa niillä ei ainakaan periaatteessa ole.

Koska pelaajat kuitenkin antavat peleissä hankkimilleen ja saamilleen esineille tiettyä subjektiivista arvoa, tulisi uusi lakiehdotus läpi mennessään asettamaan lainsäädäntömme vastaamaan pelaamisen motivaatiota.

Kritiikkiä ja kiitosta

Vaikka lakiehdotus on saanut osakseen myös jonkin verran kritiikkiä, on moni tyytyväinen siihen, että aihe itsessään on saanut lisää huomiota. Hyvänä asiana yleisesti koetaan myös se, että lakiehdotus ottaa myös muut kuin loot boxit hyvin huomioon. Kyseisen lakiehdotuksen ansiosta nyt voidaankin puhua virtuaaliesineillä pelaamisesta ja niillä voittamisesta kokonaisuutena ikään kuin käsitteenä.

Lakiehdotuksen mahdollisista suuremmista, yhteiskuntaa kokonaisuutena koskettavista vaikutuksista puhuttaessa esiin nousee Suomen rahapelimonopoli sekä sen asema jatkossa. Nykyisin vain Veikkaus voi tarjota mitään rahapelaamiseen liittyviä palveluita. Mikäli jatkossa loot boxit luetaan mukaan rahapelaamisen piiriin, olisi nykyisen lainsäädännön puitteissa siis vain Veikkauksella oikeus myydä niitä.

Onkin jatkossa vähintäänkin mielenkiintoista miten Suomessa toimivat peliyhtiöt tulevat reagoimaan mahdolliseen uuteen lainsäädäntöön.

Mitä muutoksia suomalaisten pelivalmistajien toimintaan tulisi?

Asianatuntijoiden mukaan suomalaiset peliyhtiöt eivät todennäköisesti saisi lupaa myydä loot boxeja, koska tämä ei yksinkertaisesti ole ainakaan nykyisellään sallittua toimintaa. Näiden yhtiöiden olisikin jatkossa mahdollisesti muutettava sitä, miten ne valmistavat pelejä. Toinen vaihtoehto on se, että ne poistuvat kokonaan Suomen markkinoilta.

Tätä Suomi ei varmastikaan halua. Suomen ei myöskään kannata pelotella ulkomaisia firmoja markkinoiltamme, joten lainsäädännössä on syytä olla erityisen tarkkana.

Entä kasinopelit?

Kasinopeleissä on niissäkin loot boxeja, sillä niissä voidaan tehdä nykyisin bonusostoja. Tällaisia pelejä sisältäviä pelisivustoja esittelee mm. nettikasinot360. Kasinopeleihin uusi lakiehdotus ei ulotu puhtaasti siitä syystä, että ne ovat jo valmiiksi arpajaislain piirissä. Jatkossa näiden pelien osalta kiinnostavampi lakiuudistus tulee koskemaan Veikkauksen monopoliaseman purkamista, jota siis kaavaillaan tälläkin hetkellä.

On oletettavaa, että uusi hallitus purkaa monopolin ja Suomeen saadaan oma lisenssijärjestelmä. Tämäkin lakiuudistus voi koskettaa aikanaan loot boxeja, mutta toistaiseksi sitä miten, ei ole tiedossa.

Kuka toimintaa valvoo nyt ja jatkossa?

Poliisihallitus valvoo toimintaa ja sen alaisuudessa toimii Arpajaishallinto. Tämä on taho, joka joka sääntelee rahapelilainsäädännön tulkitsemista ja myös sitä, miten sitä täyteenpannaan maan rajojen sisäpuolella.

Koska monet loot box -palkinnot ovat käytettävää valuuttaa tai esineitä ainoastaan peleissä, ei niillä Arpajaishallinnon näkemyksen mukaan ole varsinaista rahallista arvoa. Ja koska loot boxeista saatuja palkintoja ei ole mahdollista vaihtaa rahaksi reaalimaailmassa, ei niitä tämänkään perusteella voida pitää teknisesti rahapalkintoina saati pelejä rahapeleinä.

Blaster280

Vanhanliiton pelaaja ja Sci-Fi elokuvien ja tv-sarjojen suurkuluttaja.